โ€‹

Over 't Gildt

Het Gildt, jouw Gildt, ons Gildt
Naar โ€™t Gildt komen studenten van de vijf leukste studieverenigingen van Haarlem;
Personalia, Lepidoptera, Rรถntgenius, Voluptuaria en Virplaca
Want iedereen is welkom!

โ€™t Gildt kan niet zonder de beste vrijwilligers die met veel plezier elke borrel klaarzetten.
Met Kornuit, Liefmans, shotjes en wisselende speciaal biertjes van de tap, kun je er geen genoeg van krijgen.

Elke donderdag van 16:00 tot 04:00 staan de bieren koud, de muziek aan en ben je van harte welkom!
Dus kom zuipen tot je nog nรฉt aan kan kruipen...

Liefs,
Het Gildt bestuur en de vrijwilligers

Dranken


Vraagje? Neem gerust contact met ons op!


Adres

't Haerlems Studenten Gildt
Kleine Houtstraat 74
2011 DR Haarlem

Elke donderdag van 16:00 tot 04:00

Emailadres

hsgildt@gmail.com